Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

utan moms/Tullavgift kan tillkomma

Catchtank olja

Catchtank olja

Vid hård körning och höga varvtal så ökar motorns vevhustryck. Detta gör att oljedimma följer med motorns vevhusventilation ut i tryckrör och intercooler med sämre kylning och oljekladd som resultat. En oljecatchtank kopplas till vevhusventilationen för att samla upp denna olja -en oljefälla.
OBP oljecatchtank finns i olika storlekar och utföranden för att passa de flesta behov.
Tillbehör som vevhusslang och kopplingar finns här.

Produkter

Visa fler

Oljecatchtank - Catchtank olja

Vad är vevhustryck och vevhusventilation?
En motor producerar med hjälp av de rörliga delarna och framförallt kolvarna ett pulserande tryck i vevhuset som måste ventileras bort för att motorn ska fungera ordentligt. Detta pulserande tryck kan jämnas ut genom kanaler som finns internt i motorn. Vevhustryck finns dock fortfarande kvar och måste ta vägen någon stans för att inte få ett högt tryck inne i motorns vevhus. Detta görs genom hål i motorblock och ventilkåpa som med vevhusslang ventileras till motorns inlopp.

Varför får man kladdiga tryckrör?
Oljedimma följer med luften från vevhuset genom vevhusslangarna och bildar en oljefilm på insidan av tryckrör och intercooler. Detta försämrar de kylande egenskaperna med höjd inloppstemperatur som är en av de viktigare egenskaperna för högre effekt. Det är nu en oljecatchtank behövs.

Hur fungerar en oljecatchtank?
En catchtank som samlar upp oljedimma är ett måste på trimmade motorer där man vill bibehålla motoreffekt och renlighet i tryckrör. Vevhustryck leds genom vevhusslang genom oljecatchtanken där oljan stannar och trycket fortsätter till inloppstör. Vid hård körning så kan mycket olja samlas upp och därför finns en dräneringsplugg i botten av tanken för att enkelt kunna tömmas på olja. Det finns även bafflad catchtank som innebär att luften med hjälp av kanaler måste ta en längre väg inne i behållaren för att ytterligare förhindra oljedimma att följa med in i inloppsrör och tryckrör. Även andra lösningar med skumfilter eller stålfilter kan användas för att filtrera oljedimma.

Vilket material är en oljecatchtank gjord av?
Catchtankar är oftast tillverkade av aluminium och är robotsvetsade för att hålla en jämn hög kvalitè. Dessa finns i många olika utföranden för att passa de flesta applikationer både prestandamässigt och platsmässigt. Det finns många anslutningsmöjligheter för slang med slangklämma och för an-kopplingar.

Hur kopplar man in en oljecatchtank?
Oftast används motorns original anslutningar på ventilkåpor och motorblock för att ventilera vevhustryck för att detta är enklast. Dessa uttag leds sedan med slangar till en oljecatchtank. Denna tanken ventileras sedan med hjälp att eff vevhusfilter / litet öppet luftfilter. För bästa effekt så kan man istället för att använda ett vevhusfilter leda tillbaka en slang innan turbo / insug. Vevhusgaserna får då hjälp att sugas ur vevhuset med hjälp av motorns kraft / flöde. Nackdelen med att leda tillbaka vevhusgaserna är att det alltid kommer mer eller mindre olja som sätter sig i tryckrör och insugssystem och inte minst på givare. Detta ger sämre effekt och mätvärden från givare som fått oljekladd på sig.

Hur förbättrar man vevhusventilationen?
Förbättrad vevhusventilation kan ske på många olika sätt men det vanligaste är att ta bort original vevhusburk och leda gaserna till en extern oljecatchtank för vevhusgaser. Nummer två är att ansluta sig på fler ställen mot topplock samt motorblock för att få större yta där vevhusgaser kan ventilera genom. Detta kan också göras genom att ta upp befintliga hål för vevhusventilation. Även slangarna för vevhusventilationen bör vara grövre eller i alla fall ha en innerdiameter minst som hålet de ansluts till för att inte agera som en restriktor.

Kan man ändå använda original oljecatctank?
Ja det kan man men då får man ingen förbättrad vevhusventilation utan original rörstorlek / restriktion gäller.

Måste man byta vevhusventilation vid trimmad motor?
Vid trimmade motorer så ökar behovet av förbättrad vevhusventilation. Höga förbränningstryck / laddtryck ger ofta också högre vevhustryck pga att förbränningsgaser smiter förbi kolvringar ner i vevhuset.

Vad för delar behövs vid inkoppling av vevhusventilation?
Kort och gått så behövs slang, kopplingar samt oljecatchtank. Sedan ansluter man slang och kopplingar mellan motorblock och oljecatchtank. Här finns många varianter på hur detta kan utföras men oavsett vilka delar man använder sig av så är grundtanken förklarad här ovan.

Vad finns det för olika typer av oljecatchtank?
Det finns väldigt många olika typer av oljecatchtankar men alla är byggt på principen att du i alla fall ha en typ av behållare som kan samla upp olja. Sedan är olika typer av lösningar adderade t.ex: inbyggt vevhusfilter, återledning av olja till motor eller dränering i botten, Mätstick för oljenivå, monteringstillbehör, olika kammare för separation av oljedimma. Detta är bara några funktioner som finns.

Kompakta värmepaket för racebilar
Värmepaket 3.5kw

Värmepaket 3.5kw

€ 191.60
I lager

Finns i lager

12,7mm slang för oljecatchtank