Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

utan moms/Tullavgift kan tillkomma

 

Avgasvärden - Information

 
 

Information om avgasvärden

 1. Inledning
 2. HC (Kolväte =bränsle)
 3. CO (kolmonoxid)
 4. O2 (syrgas)
 5. CO2 (koldioxid)
 6. NOx (kväveoxid)
 
 

1

Inledning

Vid en perfekt förbränning så bildas vatten och koldioxid.

Den enda haken är att det ej finns en perfekt förbränning i en förbränningsmotor.

Därför bildas "restprodukter" så som kolvätekolmonoxidsyrgas, koldioxid, kväve samt vatten. Dessa fem beskrivs här nedan (vi hoppar över vatten)

 
 

2

HC (Kolväte =bränsle)

Kolväten är oförbränt bränsle. Har du problem med tändstift, tändkablar eller annan felinställd tändning alternativt vakuumläckage så ökar kolväten (HC) i avgassystemet.

Orsaker

 • Dåligt tändsystem
 • Dåliga tändkablar
 • Dåliga tändstift
 • Vakuumläckage / luftläckage
 • Felaktig motorinställning
 
 

3

CO (kolmonoxid)

CO är resultatet av en för fet blandning (under lambda 1) där en förbränning inte kan ske ordentligt pga brist av syre.  En trimmad motor är oftast inställd att spruta i mer bränsle "än nödvändigt" för bättre cylinderkylning på högre varv / höga förbränningstryck (ökad säkerhetsmarginal). Detta skall ej påverka HC på tomgång vid en mätning, då är något fel.

Orsaker

 • Låg tomgång
 • Fet blandning (under lambda 1)
 • Igensatt luftfilter / luftvägar
 • Igensatt vevhusventilation
 • Felaktig motorinställning

Kolmonoxid är resultatet vid för litet syre vid förbränning

 
 

4

O2 (syrgas)

Vakuumläckage, avgasläckage eller tändproblem ger ofta  utslag på en O2-mätning och alla kan ge upphov till misständningar.

O2 skall vid mätning ligga på 1,5% eller mindre om CO2 är 14-15% och HC samt CO är ~0

 
 

5

CO2 (koldioxid)

Koldioxid är ett mått på hur effektiv förbränningen är. Större del CO2 i avgaserna innebär att motorn jobbar effektivt.

CO2 skall vid mätning idealiskt ligga på 13-15% om CO och HC ~0 och O2 är 1-3%.

Koldioxid är resultatet vid en effektiv förbränning

 
 

6

NOx (kväveoxid)

 NOx bildas när förbränningstempen överstiger ~1370 grader. Detta påverkar inte motorprestanda mer än att rök kan bildas när NOx och HX blandas.

Orsaker:

 • Hög temeratur