Stort lager | # Egen utveckling | Kunskap

utan moms/Tullavgift kan tillkomma

 

Etanolsensor - Information

 
 

Här får du en överblick på hur en etanolsensor / givare fungerar

  1. Funktion
  2. Montering
  3. Elektrisk inkoppling
  4. Etanolhalt
  5. Bränsletemperatur
  6. Tillbehör
 
 

1

Funktion

En etanolgivare används för att mäta etanolhalten / kvaliten på bränslet så ECU kan anpassa bränslemängt efter detta. Även bränsletemperatur mäts då OEM har skapat givaren så.

2

 
 

Montering

Montering av etanolsensorn görs på returledningen. Om denna monteras på trycksidan så kan flödet hämmas. Trots att denn amonterats på returledningen så kan restriktion ske och då måste givaren monteras i en adapter med bypassfunktion.
 
 


Om sensorn monteras på tryckledningen så kommer flödet mest troligt hämmas.

 
 

3

Elektrisk inkoppling

De vanligast förekommande etanolsensorerna på marknaden mäter både temperatur och etanolhalt och skickar denna informationen genom 3 stift. Informationen skickas digitalt ved variabel duty cycle och frekvens.

  • Signal (digital ut)
  • Givarens Jord
  • Strömförsörjning (+12v)


Dela inte någon sensor mellan två Mätare / ECU då störning kan uppstå

 
 
 
 

Om din programvara visar 0 grader så hittar inte styrboxen / programvaran din etanolsensor är då inte ansluten korrekt. Kontrollera då kablage och inkoppling.

Om temperaturvärdet visar 125 grader (max) så är givaren polaritetsvänd. Den kan då polaritetsväntas i vissa programvaror annars får bara kontaktstycket stiftas om.

 
 
 

4

Etanolhalt

Etanolsensorn mäter etanolhalten och denna visas i % i styrsystemets programvara. Med hjälp av denna data så kan mapparen anpassa bränsleinsprutning optimalt efter etanolhalten.

 
 

5

Bränsletemperatur

En etanolsensor mäter även temperatur. På detta sätt så får du en bra mätpunkt på bränsletemperatur och kan sätta upp ytterligare säkerhetsfunktioner.

 
 

6

Tillbehör

Eftersom OEM etanolsensor används även på eftermarknaden till exempelvis drifting och annan racing så anpassas dessa till applikationen. Du får använda adaptrar för att koppla in sensorn då vanlig slang och slangklmma inte fungerar.

Sensorn flödar dessutom så pass dåligt så ibland måste speciell adapter användas för att flödet skall vara tillräckligt.